Triduüm

Het triduüm is 45 jaar geleden door R.K. parochies opgericht voor zieken en eenzame mensen. Na zoveel jaren is er wel wat veranderd, het zijn nu mooie ontmoetingsdagen geworden, waar de mensen elkaar steeds weer ontmoeten want als je er één keer geweest bent wil je steeds weer terug. Uit de verschillende parochies zijn er priesters aanwezig.
De dagen beginnen met koffie met wat lekkers en daarna is er een Eucharistieviering met handoplegging voor ieder die dat wil. Tussen de middag wordt er een lunch gebruikt.
’s Middags is er tijd voor ontspanning. De laatste dag wordt toegewijd aan Maria en wordt afgesloten met een plechtige lofviering.
Als u zelf niet in staat bent om te komen wordt u tegen een kleine vergoeding opgehaald.
Contactpersoon: Janette Kreuk. Tel. 0226 353915.