Stichting Restauratie St.Jans Geboorte

De Stichting Restauratie St.Jans Geboorte is opgericht in 1999.
Deze is in het leven geroepen om gelden die bij de kerkenveilingen werden opgehaald apart in een Stichting onder te brengen.

Het stichtingsbestuur bestond toen uit dhr. Adrie Vlaar, dhr. Sjaak de Koning, mw. Adje Ursem - van der Burg, dhr. Sjaak Deen en mw. Gré Mooij.

De laatste jaren bestond het bestuur uit de heren Vlaar en de Koning en mw. Ursem; zij hebben in september 2021 in goed overleg hun functie neergelegd en overgedragen aan een nieuw bestuur dat nu bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter: dhr. Nico Groot, Hanebalk 18 Hoogwoud
Secretaris: mw. Ina Vlaar – Keuning, Koekoeksbloem 36 Opmeer
Penningmeester: dhr. Jim Tromp, Aurora 12 Opmeer

Het beoogde doel van de Stichting is het genereren en beheren van geldmiddelen om restauraties aan het kerkgebouw te bekostigen. Dit gebeurt altijd na een aanvraag van het kerkbestuur. De Stichting zal niet op eigen initiatief geld gaan uitgeven.

De Stichting draagt bij aan groot onderhoud van het kerkgebouw. Een mooi voorbeeld is de grote restauratie van het kerkgebouw in 2004. In datzelfde jaar is een kerkenveiling gehouden. Ook de restauratie van het kerkorgel in 2018 is gedeeltelijk bekostigd met geld van de stichting.

De Stichting schrijft ieder jaar in voor de Rabo Club-support actie. Hier wordt elk jaar een mooi bedrag mee opgehaald. Hoe meer mensen op de Stichting stemmen, hoe hoger het geldbedrag.

Sinds een aantal jaren doet de Stichting mee met de Vriendenloterij. Met uw deelname steunt u welzijns- en culturele organisaties, zoals Stichtingen voor het behoud van kerkgebouwen.
Minimaal 40% van uw inleg gaat rechtstreeks naar een organisatie of Stichting van uw keuze. Wellicht kiest u voor onze Stichting en draagt u bij aan het behoud en onderhoud van ons kerkgebouw! Alle informatie over meespelen met de Vriendenloterij kunt u hier vinden:

www.vriendenloterij.nl/meespelen