MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)

De activiteiten van deze werkgroep bestaat hoofdzakelijk uit missionaire acties zoals De Vastenactie, Pinksteractie, MIVA, Wereldmissiedag en Adventsactie.
Tot voor kort werd er in de Vasten- en Adventstijd achter in de kerk Fair-Trade en kunstnijverheidsartikelen verkocht ten behoeve van de Derde Wereld. Maar gezien het feit dat de omzet tanende was en er geen wijn en zgn. kunstnijverheidsartikelen meer uit de Wereldwinkel in Hoorn was te verkrijgen is hier mee gestopt.
Verder is er de jaarlijkse 40MM in Venhuizen waar medewerking aan wordt verleend door het bemannen van de stempelpost en het verstrekken van koffie, thee of limonade.
Eenmaal per jaar wordt de regiovergadering bezocht van alle MOV-groepen uit de regio .
Er wordt dan het vastenproject gekozen en vaak is een spreker van de Vastenactie aanwezig.
Contactpersoon: G.Vlaar. Tel. 0226 353678