Piet Rood

Piet Rood werd in 1936 geboren in Hoogwoud in een gezin dat bestond uit 6 kinderen.

Na de lagere school volgde hij de technische school en ging op jonge leeftijd al aan het werk.

Tijdens zijn militaire dienstplicht verbleef hij als marinier 2 jaar op Aruba. Daarna ging hij bij de 

Nederlandse Spoorwegen werken. Jarenlang is hij stationschef geweest in Heerhugowaard.

Later werkte hij ook als brugwachter. Toen hij op 57-jarige leeftijd met de VUT kon, deed hij veel klusjes voor een oom-zegger op diens boerderij. Ook deed hij veel klusjes voor andere mensen omdat hij daar plezier aan beleefde.

Piet trouwde in 1968 met Annie Schouten en uit het huwelijk werden 3 kinderen geboren: 2 zoons en een dochter. Het gezin verhuisde verschillende malen maar uiteindelijk vonden ze hun stekkie in de Schermerlaan.

Begin 2010 overleed zijn vrouw Annie die hij de laatste jaren van haar leven liefdevol had verzorgd. Nog nauwelijks bekomen van het verdriet overleed zoon Jos aan het einde van datzelfde jaar. Dat hakte er heel erg in. Ondanks zijn verdriet ging Piet echter niet bij de pakken neerzitten, maar hij veranderde er als persoon wel door: de wat stugge, altijd hardwerkende man werd opener en emotioneler, probeerde wat meer van het leven te genieten en ging vaak en graag langs bij zijn kinderen en kleinkinderen tijdens de rondjes die hij reed. Ook via zijn I-pad had hij veel contact met hen.

Begin 2022 werd hij hulpbehoevender. Zijn kinderen probeerden hem zo lang mogelijk te helpen om in zijn huisje te blijven wonen, maar medio juni volgde toch een opname in het ziekenhuis vanwege ernstige buikklachten. Hij herstelde er goed en mocht revalideren in verpleeghuis St.Nicolaas in Lutjebroek.

Half juli ging hij echter weer achteruit en alhoewel dat niet zorgwekkend was is hij toch op 16 juli onverwachts, waarschijnlijk aan zijn hart, overleden. Het deed de kinderen en kleinkinderen opnieuw beseffen hoeveel je van iemand houdt als die er niet meer is.

Piet is weer herenigd met zijn vrouw Annie en zoon Jos, maar de kinderen en kleinkinderen zullen deze ingetogen, rustige en meelevende vader en opa, die altijd voor hen klaar stond, erg missen.