Viering met Salezikoor

Het Salezikoor is een koor dat is voortgekomen uit het vroegere jongerenkoor. Veel leden maken al heel lang deel uit van het koor. Het koor verzorgt ongeveer 1 x per maand een viering, dit kan een woord- en Communiedienst zijn of een Eucharistieviering. De viering wordt beurtelings ingevuld door één van de 2 Liturgiegroepen die het koor rijk is.
Aan de hand van de Schriftlezingen voor die bepaalde dag wordt het thema van de viering uitgediept en verwerkt in de
diverse gebeden en teksten. De liturgiegroep zoekt hierbij ook bij het thema passende eigentijdse liederen.
Zo ontstaat er een viering met een duidelijke rode draad.
De liturgiegroep zorgt ervoor dat er voor iedere viering een mooi boekje wordt gemaakt, zodat iedereen in de kerk het goed volgen kan.

Contactpersoon: Dick Wenker, Tel.0226 353948 e-mail: dick.josé@planet.nl