Obdam/Hensbroek

Parochie St. Victor - Obdam  (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. website: www.sintvictorparochie.nl)

Uit de oude archiefstukken blijkt dat reeds in 1514 de dorpen Hensbroek en Obdam door 1 pastoor werden bediend. Men sprak toen van een statie. Soms ook werden beide dorpen afzonderlijk bediend. Zo is in een brief van de abt van Egmond, getekend in het jaar 1389, te lezen dat Hensbroek zes jaar lang zonder pastoor heeft gezeten, omdat men hem niet kon betalen. In genoemd jaar hadden beide dorpen meer één parochiekerk, die door ene Pieter Gerritsz werd bediend.
Tijdens de reformatie, omstreeks 1570, werd de katholieken van Obdam hun kerk ontnomen. Op 10 oktober 1803 werd een door de protestanten in gebruik zijnde kerk aan de katholieken gegeven. Als vergoeding hiervoor moest aan de Hervormde Gemeente een bedrag worden betaald van f. 3.545,- alsmede enige stukken land (o.a. het Hostieland en het Papenland).
In 1853 werd in deze kerk een nieuw altaar geplaatst, waaraan door pastoor C.A. Knulle de eerste H. Mis werd opgedragen. Een bij deze gelegenheid opgemaakte akte bevindt zich in het archief. In 1871 werd het besluit genomen tot de bouw van een nieuwe kerk met toren en pastorie. De voorbereiding voor deze bouw werd tengevolge van tal van strubbelingen slepende gehouden tot 1891. Men bestemde een stuk land, genaamd het Postland, tot het terrein waarop de nieuwe kerk moest komen. In december 1889 was men het erover eens dat de plannen voor de bouw moesten doorgaan, mits de kosten een aanneemsom van f. 75.000,- niet te boven zouden gaan. In 1890 begon men met het heiwerk. Op 25 juli 1892 werd door de bisschop van Haarlem, Mgr. Bottemanne, de kerk geconsacreerd. In die tijd telde de parochie 783 parochianen. In 1992 is de toren van de kerk geheel gerestaureerd.