logo klein

 

Parochie H. Marcus - Hensbroek
kerk: Burg. Kooijmanweg 3

De H. Marcuskerk is in 1964 gebouwd en op 10 oktober ingezegend. Op 8 april 1965 werd de H. Marcusparochie een zelfstandige parochie. Voor 1964 kerkten de katholieken van Hensbroek en Wogmeer in Spierdijk, Obdam, Ursem en Heerhugowaard. Hensbroek was van vroeger uit overwegend protestant.
Het kerkgebouw is voornamelijk van hout gemaakt. Veel van het houten interieur is gemaakt door eigen parochianen. De overige attributen, zoals o.a. het doopvont, zijn bijeen gespaard door de parochianen, door o.a. te werken bij de zuurkoolfabriek en de appelmoesfabriek in Langedijk. Een eigentijds beeldhouwer heeft het Mariabeeld en het Heilig Hartbeeld gemaakt. Een andere kunstenaar heeft het doopvont, wijwatervat en wierookvat gemaakt van brons. Het houten Sint Marcusbeeld is het oudste beeld dat in de kerk te zien is. Het is een laat-Gotisch beeld.
Gaan we terug in de historie dan lezen we dat er rond de tiende eeuw al een kerkje gestaan heeft in Hensbroek met als beschermheilige de H. Marcus. De kerk viel onder de Abdij van Egmond, die ook de benoeming van priesters regelde. Er moest een bijdrage betaald worden aan de Abdij. Het verhaal gaat dat men ook in natura mocht betalen en dat was paling, vanwege het vele water rondom Hensbroek, zoals de meren: Heerhugowaard en Wogmeer. Na de Reformatie in 1572 werd de kerk protestants.
Terug naar het heden. De houten kerk bevalt nog steeds zeer goed voor de liturgische vieringen. Ook financieel is de exploitatie van het gebouw goed te noemen. De pastorie bevindt zich tegenover de kerk en daar is ook het parochiesecretariaat gevestigd en er vinden vergaderingen plaats.
De parochie van de H. Marcus heeft ruim 100 vrijwilligers, dit inclusief de twee koren. De parochie telt ruim 900 parochianen. Er is een gevarieerd aanbod van vieringen, zoals Woord-en Communievieringen en Eucharistievieringen. Ook is er eenmaal per jaar een oecumenische viering. Er is bewust voor 1 viering per weekeinde gekozen, beginnende bij de eerste zondag van de maand. Daarna afwisselend zaterdagavond om 19:00 uur en zondagmorgen om 10:00 uur.
Van 1995 t/m 2005 was pastor Jack de Groot voor 50 procent als pastoraal werker werkzaam. Voor pastor de Groot zijn er acht pastoors geweest in Hensbroek, te weten: bouwpastoor J.A. de Groot, pastor B. Vroklage, pastor J. Koning, pastor M. Kroeders, pastor J. van der Plas, pastor H. Pikkemaat, pastor A. Loos en pastor J.W. Stumpel.

 

05 07