logo klein

 

Van de bestuurstafel.

Beste parochianen.

We hopen dat het u allen goed gaat. Terwijl ik dit schrijf slaat het coronavirus weer behoorlijk om zich heen. Zorgelijk hoor! Er zijn inmiddels ook weer nieuwe maatregelen van kracht geworden zoals mondkapjes dragen en niet meer dan 30 mensen in de kerk. In de bestuursvergadering hebben we alles uitgebreid besproken. Deze nieuwe maatregelen zijn niet allemaal even gemakkelijk en wenselijk, maar toch volgen we ze op. Niet om u als parochiaan te plagen maar om achteraf niet met de gevolgen van het lastige virus te komen zitten. Natuurlijk hopen we dat veel maatregelen achteraf niet nodig waren! Maar… beter maatregelen door te voeren die niet hadden gehoeven, dan tekort maatregelen nemen en ons allen in gevaar brengen door het virus zijn gang te laten gaan.

De volgende maatregelen hebben we genomen na advies van het bisdom en het RIVM zijn voor onze parochie:

-Bij binnenkomst handen desinfecteren. Mondkapje op voordat u op uw plaats zit. Bij het te communie gaan 1.50 mtr. afstand bewaren dan kan het zonder.

-Niet meezingen met de liederen die geplaatst worden in het boekje zodat u kunt meelezen.

-Vanaf zondag 18 oktober niet meer dan 30 mensen in de kerk. Het is dan wel de bedoeling dat u zich aanmeldt voor de vieringen bij het secretariaat, zodat we van te voren een lijst van de kerkgangers kunnen maken en geen nee hoeven te zeggen bij de ingang van de kerk. 

 U kunt zich aanmelden bij het secretariaat via het e-mailadres van de parochie of telefonisch op de woensdag en vrijdagmorgen. Telefoonnummer en e-mailadres staan op de binnenkant van de kaft van Sjaloom. 

We hebben besloten, niet de kerk te sluiten nu er maar 30 mensen in de kerk mogen, maar  ook al is het met weinig, toch met elkaar als parochiegemeenschap samen te kunnen zijn. 

We hopen op uw begrip, om samen het met elkaar het zo goed mogelijk te doen!

Omdat de komende tijd de richtlijnen van de overheid kunnen veranderen, kunt u de wijzigingen vinden op onze website.

* Priesterwijding. Op zaterdag 31 oktober wordt pastor Bert Glorie door Mgr. Hendriks tot priester gewijd. Op zondag 8 november gaat pastor Bert voor het eerst voor als priester in onze parochie. We kunnen ons voorstellen dat u graag hierbij aanwezig wilt zijn, maar ook hier geldt, wel eerst aanmelden. Een interview met pastor Bert kunt u zien op 9 november op NPO 2 om 22.50 uur in het programma Kruispunt.

*Allerzielen. Door al deze coronamaatregelen kan de Allerzielenviering zoals we gewend zijn niet doorgaan. Dat is heel jammer! In de Sjaloom vindt u een stukje van de Avondwakegroep hoe ze nu de viering van Allerzielen vorm hebben gegeven.

Sjaloom: U kunt in deze uitgave lezen dat de parochie Spanbroek stopt met het uitbrengen van de Sjaloom. Maar we kunnen u meedelen dat wij als parochie St.Jan wel doorgaan met het uitgeven van de Sjaloom. Als parochieraad vinden wij het heel belangrijk om contact te houden met onze parochianen door een aan huis bezorgd parochieblad. De Sjaloom staat ook op onze website maar we weten dat m.n. ouderen niet zo makkelijk naar de website gaan om het blad te lezen. 

Lieve mensen, dit was het dan voor deze keer. We wensen u allen veel sterkte toe en hopen u in goede gezondheid te zien bij de vieringen in onze kerk!

De parochieraad.