logo klein

 

Van de bestuurstafel.

*Op de avond voor pakjesavond hebben we als parochieraad onze laatste vergadering gehad van dit jaar. Terugkijkend kunnen we zeggen dat we als parochie een heel goed jaar hebben gehad. Dit alles mede door onze vele vrijwilligers en koren. Als parochieraad hebben we een aantal knopen moeten doorhakken en soms moeilijke beslissingen moeten nemen, maar dat hoort er bij. Gelukkig hebben we een fijn team en we komen er altijd uit.

*Eerst willen we even terug kijken op de Diakenwijding van pastor Bert Glorie. Met een aantal mensen uit onze parochie zijn we naar Heiloo getogen waar we mochten genieten van een mooie en sfeervolle viering. 4 Mannen die de bisschop trouw beloofden en bereid zijn hun leven in te zetten voor God en de mensen in de kerk. Daar is moed voor nodig om gehoor te geven aan Gods roepstem. Wij wensen Bert nogmaals een  goede voorbereidingstijd en Gods zegen toe in aanloop naar zijn priesterwijding.

*Al heel veel jaren wordt er in onze parochie “plaatsengeld”opgehaald. Van oudsher waren er in de kerken twee collectes. In onze parochie  werd de 1e collecte plaatsengeld genoemd. Nu zijn we van mening dat het een achterhaalde titel is. Zeker naar de mensen van buiten onze parochie toe, willen we niet de indruk wekken dat zij voor hun plaats moeten betalen. We hebben nu bedacht om de term plaatsengeld te verwisselen voor 1e collecte van 50 cent, die is bestemd voor de kosten van de eredienst. ( kaarsen e.d.) We hopen dat u aan deze wijziging snel zult wennen.

*Kerkbalans. De voorbereiding voor de Actie Kerkbalans 2020 is weer van start gegaan. De opbrengst van Kerkbalans 2019 benadert het bedrag van € 32,000. Veel parochianen hebben het door hun toegezegde bedrag over gemaakt. Degene die dit nog niet hebben gedaan verzoeken wij dit als nog voor 31 december a.s. te doen. Voor de instandhouding van onze parochiegemeenschap en kerkgebouw is uw bijdrage van wezenlijk belang. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en uw bijdrage.

*Het is alweer voor de 6e keer dat de jaarlijkse Kerst-Sing-In gehouden gaat worden. Onze 3 prachtige koren geven weer acte de préséance van hun eigen repertoire, maar ook de traditionele kerstliederen ontbreken ook dit jaar niet. U kunt dus weer uit volle borst meezingen. Gedurende de hele middag kunt u vrij in en uit lopen en u wordt voorzien van hapjes en drankjes waarbij de glühwein niet zal ontbreken! Twee maal is er een korte pauze om een consumptie te nemen, zittend, staand of met een drankje in de hand, het maakt niet uit. We zien u heel graag op zondagmiddag 22 december om 14.00 uur in de kerk.

*Als ik aan Kerstmis denk, komen er warme herinneringen boven. Herinneringen aan het samen zijn met ons gezin en familie. Herinneringen aan gezelligheid en herinneringen van dankbaarheid voor de zegeningen van het afgelopen jaar. De parochieraad wenst dat u allemaal de warmte en de liefde van het Kerstkind mag ervaren. Wij wensen u allen een heel  Zalig Kerstmis toe en alle Goeds voor 2020.

De parochieraad.