logo klein

 

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel.

Beste parochianen.

We hebben als parochieraad dinsdag 12 mei weer vergaderd. Dit alles natuurlijk op gepaste afstand  van elkaar. Er was veel te bespreken; maar op dit moment is er ook nog veel onduidelijk  w.b.t. het kerkelijk gebeuren in deze coronatijd.

Wij hopen dat het met u allen goed gaat sinds de laatste Sjaloom. Nu we dit schrijven lijkt het aantal mensen dat besmet raakt terug te lopen. We hopen natuurlijk dat deze trend door mag blijven gaan.  Dit betekent dat in juni verruiming van de lock-down plaatsvindt. Ook de kerken mogen open maar dan met niet meer dan 30 personen. In de vergadering hebben we dit besproken maar het lijkt ons organisatorisch niet haalbaar. Wat te doen als er b.v. meer mensen komen, sturen we die dan weer terug? Ook de andere parochies in onze regio hebben er voor gekozen om in juni nog geen vieringen op zondag te houden. Als vanaf 1 juli het aantal naar 100 gaat dan lijkt het ons beter om te wachten tot dat moment. Er zal dan nog geen koorzang zijn maar misschien kunnen we met een paar mensen op het altaar voor muzikale omlijsting zorgen. Maar dit alles is nog zeer onzeker. In de volgende 

Sjaloom hoort u hier meer over. 

Wel kunt u elke zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur in de maand juni weer even de kerk binnen lopen voor gebed en om een kaarsje op te steken. 

We hebben besloten dat in de maand juni de eucharistie viering op de donderdagmorgen om 10.00 uur wel doorgang te laten vinden. Voor de trouwe  groep parochianen die dan altijd aanwezig zijn zou dat heel fijn zijn. We willen de vieringen dan wel in de kerk houden om afstand te kunnen bewaren.

*We hebben nog even terug geblikt op de Goede Week en we kunnen zeggen dat we heel blij zijn dat we het initiatief genomen hebben om op de bijzondere dagen  van die week een paar uur open te zijn. Vooral op Palmzondag was er veel belangstelling. Even dreigde de manden met palmtakjes leeg te raken maar uiteindelijk hielden we nog 3 takjes over. Ook op Goede Vrijdag kwamen er veel mensen om individueel de kruisweg  bidden.

*Onderhoud kerk. Begin april is de fa. Pronk met herstelwerkzaamheden begonnen aan de kerk. O.a. zijn kapotte leien vervangen, klimhaken op het dak van de kerk vastgezet, expansiestukken op de goten gerepareerd en naden gedicht, vergaarbakken aangepast . metselwerk hersteld ,  het voegwerk van de steunberen van  het koorsluiting hersteld. 

Een grote zorg is de toenemende lekkage van  het koperbeslag van de  torenspits.  U kunt zich voorstellen dat dit een kostbare  ingreep wordt als vervanging  echt niet langer kan worden uitgesteld.

Tot slot wensen wij u weer heel veel sterkte voor de komende tijd. Onze gedachten gaan uit naar onze parochianen die eenzaam en onzeker zijn in deze moeilijke maanden en bezoekjes node moeten missen. 

Houd vol en hopelijk zien we elkaar weer als alles zich ten goede gekeerd heeft. 

De parochieraad.