logo klein

 

 

Van de bestuurstafel.

*Vrijwilligersfeest.Het was met recht feest op zaterdag 17 november in het Huis van Egmond waar we met zo’n 100 vrijwilligers onze twee jaarlijkse vrijwilligersavond hielden.

De avond had een Spaans tintje, vooral door de medewerking van kapelaan Alvaro die 3 prachtige Spaanse liedjes zong begeleid door Wil Luiken op zijn accordeon. Ook had Alvaro een Spaanse quiz in elkaar gezet. De quiz werd zeer gewaardeerd aan de tafels die met elkaar tot een juiste oplossing moesten komen. Tot slot was er nog een koud buffet. Op zo’n avond als deze voelen we met recht de verbondenheid met elkaar en onze parochie. Als parochieraad kijken we met heel veel genoegen terug op de avond en we hopen natuurlijk dat iedereen er over twee jaar weer bij is.

*Kerst-Sing-Inn.Op zondagmiddag 16 december om 14.00 uur houden we weer onze jaarlijkse Kerst-Sing-Inn. Onze drie prachtige koren zijn weer volop bezig om er, zoals we van ze gewend zijn, er weer een mooie en feestelijke middag van te maken. De koren zingen liederen uit eigen repertoire, maar ook zullen er weer de traditionele kerstliederen ten gehore worden gebracht zodat u uit volle borst kunt mee zingen. We hopen natuurlijk dat er net als alle voorgaande jaren veel belangstelling is voor dit concert zodat u al helemaal in kerststemming kunt komen in de feestelijke versierde en sfeervolle kerk. Er treden n.l. in de in onze omringende kerken ook kerstkoren op. Maar we hopen dat onze trouwe bezoekers ook dit jaar weer aanwezig zullen zijn. Zoals ook in alle voorgaande jaren wordt u verwend met koffie, thee, warme chocolademelk, en glühwein. Meer informatie over de inhoud van de kerst-sing-In vindt u elders in de Sjaloom.  

*Kerkbalans 2018.  Heel veel parochianen hebben hun toezegging over 2018 voldaan. Indien u uw toezegging 2018 nog niet heeft overgemaakt, verzoekt de penningmeester u vriendelijk dit nog voor 31 december a.s. te doen. De parochieraad bedankt iedereen hartelijk voor de bijdrage over 2018. Hiermee kunnen we het kerkgebouw en de parochiegemeenschap in stand houden. 

De Aktie Kerkbalans 2019 wordt gehouden van 19 januari t/m 2 februari. U krijgt hierover weer persoonlijk bericht. De parochieraad rekent weer op uw steun en bijdrage. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

*Geluidsintallatie. Helaas moeten we meedelen dat de geluidsintallatie weer te wensen overlaat. We zijn er weer mee bezig en hopen dat met de feestdagen in het vooruitzicht de problemen weer zijn opgelost.

Tot slot wenst de parochieraad u allemaal een heel Zalig Kerstmistoe, dat u de warmte en de liefde van het Kerstkind mag ervaren. Dan hebben we Vrede in ons hart en op deze mooie aarde.

De parochieraad.