logo klein

 

 

Van de bestuurstafel.

Kerkbalans: Op de eerste plaats willen we iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans heel hartelijk danken. We kregen tot nu toe toezeggingen voor een totaal van    €32.000 wat overeenkomt met het in de begroting opgenomen bedrag. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Door uw bijdrage stelt u ons in staat, salarissen te betalen, gebouwonderhoud te plegen en geld te investeren voor b.v. de nieuwe geluidsinstallatie. Ook de vrijwilligers die druk in de weer zijn geweest om de enveloppen te brengen en weer op te halen zeggen we heel hartelijk dank.

 Geluidsinstallatie: Zoals u weet hebben we eind vorig jaar een nieuwe versterker en nieuwe microfoons aangeschaft. Dit was al een heel grote verbetering ten opzichte het oude materiaal. Maar om een nog  beter resultaat te krijgen hebben we besloten om ook nieuwe luidsprekers aan te schaffen.  Deze nieuwe luidsprekers moeten de galm in de kerk sterk verbeteren en het geluid brengen op oorhoogte van de luisteraars. Ook wordt een nieuwe handmicrofoon aangeschaft. Door al deze maatregelen hopen we nog jaren plezier te hebben van goed geluid in de kerk.

Privacyverklaring AVG: In de jaarvergadering van okt. 2018 kwam de opmerking  naar voren dat het wenselijk was de privacyverklaring R.K. Parochies op de website te plaatsen. 

Na overleg hebben we besloten dit te doen. Wilt u kennis nemen van deze verklaring dan kunt u hem vinden op onze website. onder veelgestelde vragen (uw privacy)

De parochieraad.